3D model

          Samostatnou formou prezentace Rajhradu jako kulturního fenoménu bude 3D virtuální model vybraných objektů (částí) kláštera, tedy vizualizace prostorových dat ve formě 3D interaktivního modelu v prostředí internetu. Na základě geodetických, fotografických (fotogrammetrických) metod a metody 3D laserového skenování bude provedena digitální dokumentace exteriéru a interiérů kláštera s cílem vytvoření 3D modelů, včetně informační databáze. Znalost časoprostorového vývoje krajiny je důležitým podkladem pro její studium v mnoha oborech. Na základě starých kartografických děl bude realizována aplikace v prostředí mapového serveru, která bude zobrazovat vývoj a změny krajiny v okolí kláštera v Rajhradu. Bude tedy vytvořen soubor specializovaných map.

Informace o tom, co vše bude v této oblasti připraveno naleznete zde

Tyto práce budou provádět pracovníci Laboratoře geoinformatiky Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně.

K dispozici již jsou první verze 3D modelů kláštera a knihovny.

Máme také už i první snímky z vrtulníku


Comments