Benedikt Richter (11. listopadu 1791 – 10. července 1859)

    Benedikt František Xav. Richter se narodil v Příboře 11. listopadu 1791 v rodině měšťana. Po studiích na piaristickém gymnáziu v rodném městě a po ročním pobytu v semináři odešel roku 1811 do Brna, kde absolvovala filozofická studia. Po prvním roce studia teologie na biskupském alumnátu odešel do Prahy, kde absolvoval druhý a třetí rok studia.

    Roku 1815 vstoupil do rajhradského kláštera, a posléze dokončil teologická studia v Olomouci. V roce 1817 mu byla svěřena rajhradská klášterní knihovna, kterou začal nově za pomoci dalších spolubratří pořádat a k níž sestavil tři katalogy. Knihovna v té době obsahovala 20 tisíc svazků. Ve stejné době začal Richter rovněž vyučovat filozofii a to v klášteře sv. Tomáše a v Nové Říši. Posléze začal přednášet též na brněnském alumnátu a to poté, co roku 1819 sám složil závěrečnou zkoušku ze všeobecné filozofie a náboženských věd. Ve třicátých letech složil ještě zkoušky z obecných dějin, teoretické a praktické filozofie a fyziky a 8. srpna 1834 obdržel doktorát na pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě. Vedle Brna působil Richter též jako profesor v Augsburgu, Vídni či Linci.

    V závěru svého života, v roce 1858 byl jmenován děkanem v Rosicích a vizitátorem triviálních škol v rosickém regionu.

    K jeho pracím patří vedle třísvazkového katalogu rajhradské knihovny též tiskem vydaný spis o pořádání knihoven (Kurze Anleitung eine Bibliothek zu ordnen und in Ordnung zu erhalten. Augustae Vindelicorum: Carolus Knollmann, 1836) nebo opět v Augsburku vydané dílo Über intelectulelle und moralische  Ausbildung des Menschen z roku 1841.

    V Brně vyšly tiskem dvě jeho řeči, jednak řeč z roku 1833 proslovená v kapucínském kostele v Brně a jednak pohřební řeč na císaře Františka I. Pouze v rukopise zůstaly jeho poznámky k problematice pedagogiky a školství (Actenstücke betreffend die Verbesserung des Gymnasial_lehrplanes nebst Beilagen a Diversa notata ex paedagogica et doctrina religionis), stejně jako soupis farm kostelů, církevních úřadů a škol na Moravě (Alphabetisches Verzeichnis sämmtlicher entlasteter Pfarren, Kirchen, Kirchenbedienten und Schulen im Markgrafthum Mähren).

    Benedikt Richter zemřel 10. července 1859 a pohřben byl v Ostrovačicích.

Comments