Klášterní historie a sbírky

Rajhradský klášter patřil k nejvýznamnějším kulturním institucím na Moravě. Jeho představený (ať již probošt či opat) zasedali na moravském zemském sněmu. Nejpozději v 2. polovině 18. století byly položeny základy většiny klášterních sbírek. Vedle knihovny a archivu, které se vyvíjely od počátku kláštera, se etablovalo klášterní muzeum a vedle jeho trojrozměrných předmětů začala v 19. století vznikat sbírka grafiky a map a plánů.