Významné osobnosti a klášterní představení

Rajhradský klášter patřil k nejvýznamnějším kulturním institucím na Moravě. Jeho představený (ať již probošt či opat) zasedali na moravském zemském sněmu. Nejpozději v 2. polovině 18. století byly položeny základy většiny klášterních sbírek. Vedle knihovny a archivu, které se vyvíjely od počátku kláštera, se etablovalo klášterní muzeum a vedle jeho trojrozměrných předmětů začala v 19. století vznikat sbírka grafiky a map a plánů.
Proboštové

 Maurus 1062-1071
 Anonymus 1071-1088
 Jan I. 1088-?
 Bogdal 1219-?
 Pavel 1234-1236?
 Martin I. 1252-1253
 Viktorin (?) I. 1300-1312
 Tomáš 1313-1326
 Jan II. 1327-1339
 Vít 1339-1348
 Mikuláš 1349-1360?
 Gallus 1360-1366
 Hodislav 1366-?
 Benedikt 1386-?
 Jiří (?) 1400-?
 Soběslav 1417-1429
 Marek 1429-1437
 Trojan 1437-1438
 Erasmus 1443-1449
 Petr I. 1449-1453
 Jindřich 1453-1465
 Petr II. (?) 1469-1479
 Simon (?) 1479-1481
 Vavřinec I. (?) 1483 (?)
 Štěpán 1488-1496
 Petr III. 1496-1499
 Valentin 1500-?
 Vavřinec II. 1500-1506
 Jakub I. 1506-1510
 Hermannus 1510-1511
 Blažej z Hlohova 1511-1529
 Jan III. 1529-1532
 Matěj z Tachova 1532-1537
 Jan IV. 1537-?
 Valentin Polonus 1541-1549
 Dominik 1549-1558
 Jan z Chotova - opat administrátor 1558-?
 Sebastian z Vartemberka 1559-1562
 Adam Polydor 1562-1563
 Martin II. Ratibořský z Pravdovic 1563-1565
 Václav Blešenský z Blešna 1562-1572
 Jakub II. Orlík 1572-1574
 Kryštof Soběkurský ze Soběkur 1575-1607
 Michal Bílinský z Bíliny 1607-1613
 Jan Benno I. Flacus z Falkenberka 1613-1621
 Daniel Kornelius Benedikt Kavka 1621-1623
 Jiří Vojtěch Kotelík z Horštejna 1623-1643
 Augustin Seifert 1643-1651
 Viktorin I. Badurius 1651-1653
 Martin Raška - administrátor 1653-1655
 Jan Kašpar Wier 1655-1666
 Celestin Arlet 1666-1683
 Václav Horatius 1683-1686
 Viktorin II. Reinhold 1686-1690
 Placid Novotný 1690-1692
 Benno II. Brancouzský 1692-1709
 Antonín Pirmus 1709-1744
 Matouš Stehlík z Čeňkova 1744-1749
 Emilián Matějovský 1749-1756
 Bonaventura Pitr 1756-1764
 Otmar Conrad 1764-1812
 Interregnum 1812-1813

Opatové

 Augustin Koch 1813-1831
 Viktor Šlosar 1832-1854
 Vintíř Jan Kalivoda 1854-1883
 Benedikt Jan Karel Korčián 1883-1912
 Prokop Bartoloměj Šup 1912-1921
 Petr Hlobil  1922-1936
 Alois Kotyza 1937-1947
 Václav Jan Pokorný 1947-1979
 vakace 1979-1990
 Radim Valík - administrátor 1990-1997
 Augustin Gazda - převor administrátor 1997- dosud