Prvotisky


Prvotisky

Sbírka rajhradských prvotisků obsahuje především díla historická, filologická a kanonickoprávní. Větší množství prvotisků získal klášter z knihovny františkánského kláštera sv. Bernardina v Brně. Výměnou za novější teologickou literaturu se Rajhradu v polovině 19. století podařilo získat sbírku rukopisů, prvotisků a paleotypů z farní knihovny v Moravské Třebové, která byla pozůstatkem významné humanistické knihovny Ladislava z Boskovic. 

Tyto knihy se však v dnešní době v rajhradské knihovně téměř nenacházejí, neboť větší část byla na počátku 20. století z důvodu ekonomických problémů kláštera rozprodána. Tento prodej se dotkl především nejcennějších prvotisků z původní sbírky čítající 253 svazků.
 
Prvotisky byly zpřístupněny Vladislavem Dokoupilem v tištěném katalogu Soupis prvotisků z fondů Universitní knihovny v Brně. Basilejské vydání děl Francesca Petrarky z roku 1496
Comments