Sbírka map a atlasůMapová sbírka byla založena roku 1868, když rajhradský benediktin Beda Dudík zakoupil sbírku map z pozůstalosti hraběte Eugena Viléma Haugwitze. Ke sbírce byly přidány i atlasy, které již dříve klášter vlastnil. Celá sbírka byla zkatalogizována rajhradským knihovníkem Maurem Kinterem. 

Dlouhou dobu sloužil pro orientaci po sbírce pouze katalog Johanna Hložka, který vznikl roku 1879 opisem původního Kinterova katalogu. 
Roku 1915 bylo ve sbírce uváděno 2300 map, roku 1952 z nich 111 chybělo, ale bylo nalezeno jiných 110 map. Velikost sbírky se však do dnešní doby zmenšila téměř o 1000 map. Většina map pochází z 18. a 19. století.

Katalog atlasů eviduje 44 čísel, některé jsou vícesvazkové, 19 jich ale oproti záznamům v katalogu opět chybí. 
Mapy i atlasy byly zkatalogizovány Muzeem Brněnska, Památníkem písemnictví na Moravě a jsou přístupné v elektronickém katalogu a v Souborném katalogu jihomoravských historických sbírek Moravské zemské knihovny. V současné době je připravována digitalizace celé mapové sbírky.

Comments