Mapa moravské typografie v rajhradském fondu

přidáno: 29. 6. 2020 3:19, autor: Jindra Pavelková

Prostřednictvím specializované mapy chceme představit nejen rozsáhlý fond moravikální provenience nacházející se dnes v rajhradské klášterní knihovně, ale i tiskaře, vydavatele nebo knihaře, jejichž tisky jsou dnes v rajhradské klášterní knihovně uložené.

Způsob zpracování rajhradské klášterní knihovny reflektuje osoby, které se na vydání knihy podílely. Jsou zaznamenáni nejen samotní autoři a osoby podílející se na vzniku textu nebo jeho výzdobě, cenzoři, ale také osoby podílející se na samotném tisku díla či na jeho vydání. Díky tomu, že se v impresích objevují nejen jména osob, ale i místo vydání, můžeme jasně identifikovat tisky moravikální provenience nacházející se dnes ve fondu rajhradské klášterní knihovny.

K jednotlivým lokalitám zachyceným na specializované mapě jsou přiřazena hesla. Každé heslo představuje konkrétního tiskaře, faktora, knihaře nebo nakladatele, díky kterému bylo dílo vydáno. Protože tiskařská provenienční mapa vychází z knižního fondu uloženého v rajhradské klášterní knihovně, budou jejím prostřednictvím představena především místa vydání a tiskaři, jejichž díla se v rajhradské klášterní knihovně nachází. Kromě medailonu konkrétní osoby je věnována pozornost i jejímu vztahu k rajhradskému klášteru, pokud je tato skutečnost známá, a blíže představeny některé z tisků nacházející se ve fondu rajhradské knihovny.

Osoby jsou lokalizovány pomocí GPS souřadnic, při jejich určování byly brány v potaz historické skutečnosti, známé místo působení či bydliště. V případě, kdy nevíme, kde se tiskárna nacházela, je lokalizována do středu daného místa.

U každého hesla je také uvedena literatura a další reference, z nichž bylo čerpáno a kde se můžeme s představovaným subjektem blíže seznámit či najít další literaturu a odkazy k tématu.


Comments