Metodické příručky

přidáno: 17. 2. 2016 23:57, autor: Lucie Heilandová
V rámci projektu bylo také vytvořeno několik metodických příruček, které by měli dalším uživatelům pomoci při zpracování historických fondů. Jsou pro Vás dostupné online. Pokud máte zájem o metodiku týkající se zpracování grafických dokumentů, je pro vás k dispozici metodika Katalogizace obrazových dokumentů ve formátu MARC21 se zřetelem na věcný popis, kterou najdete zde. Další metodika se týká věcného zpracování historických fondů Metodika pro věcný popis a třídění historické teologické literatury a je dostupná zde.
Comments