Útočiště v době husitské

přidáno: 5. 4. 2012 11:34, autor: Radim Kacer   [ Aktualizováno 19. 1. 2016 7:10 uživatelem Lucie Heilandová ]
Doba trvání: 27. května – 4. října  2015

Husovo učení a především jeho upálení v Kostnici roku 1415 odstartovalo v Čechách období, které český historik František Šmahel nazval výstižně Dobou vymknutou z kloubů. Byla to doba válečných tažení, bitev a rabování, které se z vlastních Čech přesouvalo i na okolní území, tedy i na Moravu. 
Rajhradský klášter byl husitskými vojsky pouze obléhán, nikdy však dobyt. Většina českých klášterů (nejen benediktinských) byla husity vyrabována (část z nich nebyla po husitství již ani obnovena) a mniši se utíkali do moravských řádových domů, které skýtaly bezpečí. S sebou si brali to nejcennější, co bylo na cesty možné vzít, kromě jiného také knihy. Jedním z takových útočišť byl i klášter v Rajhradě. Do jeho knihovny tak v této době doputovaly knihy z několika českých klášterů.  Jednalo se ale především o protihusitské traktáty, či o spisy zastánců husitství, které chtěli bratři komentovat a s nimiž plánovali polemizovat. Zachovány zde zůstaly i rukopisy přinášející tyto polemiky a komentáře.

V prostorách rajhradského benediktinského kláštera se od 28. května do 4. října 2015 konala výstava Gladio verbi Dei. Výstava byla koncipována tak, aby ukázala co nejvíce rukopisného bohatství, které je uloženo v rajhradském knihovním fondu a které se vztahuje k české reformaci, ať už jde o spisy Husovy, jeho příznivců a odpůrců. Tyto rajhradské rukopisy byly doplněny ještě ukázkami z některých brněnských rukopisných knihoven, aby vhodně doplnily textovou část výstavy. Vernisáž se konala 27. května 2015 od 18:00 hod. v prostorách rajhradského kláštera a byla velmi hojně navštívena jak odbornou, tak i laickou veřejností.Výtah z Husitské kroniky Vavřince z BřezovéTraktát proti Husovi a Wiklefovi

Comments